GENERALFORSAMLING 2015

Velkommen til vores hjemmeside

generalforsamlingen 2015


 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Valg af stemmeoptæller.  

3. Forlæggelse af formandens beretning til godkendelse.  

4. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse.  

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse   

6. Fastsættelse af kontingent

7. Indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelse 

9. Valg af suppleant.  

10. Valg af revisor samt revisorsuppleant.  

11. Eventuelt. 


mvh. Næstformanden

Velkommen til vores hjemmeside