Referat fra generalforsamlingen 14/12-15
Velkommen til vores hjemmeside
 
Referat fra Generalforsamlingen 17/12 .
 
1. Valg af dirigent og referent:
Valgt blev Kristian (formand ) som konstaterede at der var lovligt indkaldt til generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægterne.
 
2. Valg af stemmeoptæller :
Valgt blev Christian
 
3. Forlæggelse af formandens beretning til godkendelse. :
Kristian ( formand ) berettede om et stille år i klubregi, vi er pt. 16 medlemmer, de fleste bruger primært klubben, som medlemskab af DSF, så de er forsikret i forbindelse med deres egen dykning.   
 
4. Forelæggelse af revideret regnskab :
Kontoen udviser et overskud på ca 10000 dask !! ( læs under budgetforslag )
 
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse:
Bestyrelsens budgetforslag var at bruge en del af kassebeholdningen til at leje to hytter på GL. Aalbo camping i juni mdr. ( kanon dykkersted hvor der kan dykkespå alle niveauer ) nærmere detaljer følger , alle fremmødte stemte for. Dette blev enstemmigt vedtaget og der bookes 2 hytter til perioden 3-6 juni 2016, mere info kommer senere.   
 
6. Fastsættelse af kontingent :
 Det nuværende beløb fortsætter.
 
7. Indkomne forslag :
Ingen.
 
8. Valg af bestyrelse :
Juntaen modtog genvalg
 
9. Valg af suppleant:
Simon blev valgt, nu ved han det :-)    
 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant :
De modtog begge genvalg ( med et noget anstrengt smil )
 
11. Eventuelt:  
( kun lidt historier fra de varme og kolde lande )
 
 
Glædelig jul og et lykkebringende Nytår til Jer alle og velkommen til 2016
 
 
mvh. formanden